Synopsis:
TR:

Nefes Alacak Bir Yer, mülteci ve göçmen sağlık çalışanları ile hastaların gözünden travma ve direnişin evrenselliğini anlatıyor. Sinema-gerçek (cinema vérité) ile animasyon biçimlerini birleştiren film boyunca, başkalarını iyileştirerek kendi karşılaştıkları zorlukları aşan kişilerin yolculuklarına tanık oluyoruz.

AR:

“مـكان لـلتنفس” یـصف لـنا الـطابـع الـعالـمي لـلصدمـات والـمقاومـة مـن خـلال تـجارب الـمتخصصین فـي الـرعـایـة الـصحیةوالـمرضـى مـن الـلاجـئین والـمھاجـریـن. طـوال ھـذا الـفیلم ، الـذي یجـمع بـین السـینما والـرسـوم المتحـركـة ، نشھـد رحـلات الأشخاص الذین یتغلبون على تحدیاتھم من خلال علاج الآخرین.

EN:

A Place To Breathe explores the universality of trauma and resilience through the eyes of immigrant and refugee healthcare practitioners and patients. We witness the personal journeys of those who are transcending their own obstacles by healing others in this film which combines cinema vérité and animation.

About the director:
TR:

Michelle Grace Steinberg, Oakland, Kaliforniya’da yaşayan bağımsız sinemacı ve Underexposed Films’in kurucusudur. 2012’de ilk filmi Buried Voices’ın yapımcılığını, yönetmenliğini ve kurgusunu üstlendi. Yapımcı Robyn Bykofsky ile işbirliği içinde Beyond Recognition (2014) filminin kurgusunu; Nefes Alacak Bir Yer (2020) filminin ise yönetmenliğini, yapımcılığını ve görüntü yönetmenliğini yaptı. Film yapımcılığının yanısıra 2009’dan beri Street Level Sağlık Projesi adlı bir klinikte diyetisyen ve bitki uzmanı olarak çalışmaktadır.

AR:

میشـیل غـریـس شـتایـنبرغ مخـرجـة أفـلام مسـتقلة ومـؤسـسة شـركـة Films Underexposed مـقرھـا فـي أوكـلانـد ، كـالـیفورنـیا. فـي عـام 2012 ،أنـتجت وأخـرجـت وحـررت فـیلمھا الأول “أصـوات مـدفـونـة”. وھـي المخـرجـة والـمنتجة والـمصورة السـینمائـیة والمحـررة الـرئیسـیة لـفیلم Recognition Beyond) 2014 (وفـیلم مـكان لـلتنفس (2020) (A Breathe to Place (بـالشـراكـة مـع الـمنتج روبـین بـیكوفـسكي. بـالإضـافـة إلـى صـناعـة الأفـلام، إنـھا تـعمل أیـضا كأخصائیة تغذیة وأخصائیة أعشاب في عیادة تسمى Project Health Level Street منذ عام 2009.

EN:

Michelle Grace Steinberg, is an independent filmmaker based in Oakland, CA and founder of Underexposed Films. In 2012, she produced, directed, filmed, and edited her first film Buried Voices. She is the director, producer, cinematographer, and primary editor of Beyond Recognition (2014) and A Place to Breathe (2020) in partnership with producer Robyn Bykofsky. Aside from filmmaking, she has been working as a Nutritionist and Herbalist at a clinic named Street Level Health Project since 2009.

Turkish Title

Nefes Alacak Bir Yer

Arabic Title

مكان للتنفس

Director

Michelle Grace Steinberg

Country

United States

Cinematography

Michelle Steinberg

Editing

Michelle Steinberg, Shirley Gutierrez

Music

E.E. Bradman

Animation

Héloïse Dorsan Rachet, Anna Benner

Producers

Michelle Steinberg, Robyn Byfosfky

International Sales

Underexposed Films