Synopsis
EN

A song, a promise to the beloved, to the children, to oneself. Members of the Velcu family from Faţa Luncii, Romania, move to Berlin and perform themselves into a possible future.

BG

Песен-обещание пред любимия, пред децата, пред себе си. Членовете на едно ромско семейство от Румъния се преместват в Берлин, за да си представят едно възможно по-добро бъдеще.

Directors

Philip Scheffner, Colorado Velcu

Country

Germany