Euff Turkey
Euff Turkey

Awards

• Festival Mix Milano 2021; En İyi Belgesel Film | Festival Mix Milano 2021; Best Documentary Feature
• Uluslararası Nordik Film Festivali 2021; En İyi Belgesel Film | Nordic International Film Festival 2021; Best Documentary Feature

Synopsis
TR

Gabi sadece Gabi olmak istiyor. Basit bir istek gibi görünebilir ama değil. Gabi farklı hissediyor ve bu 8 yaşındaki açık sözlü Gabi’ye şimdiye kadar hiç sorun yaratmadı. Fakat ailesi küçük bir kasabaya taşınıp Gabi’nin ergenlik dönemi yaklaşmaya başladığında işler değişiyor. 5 yıl boyunca kelimenin tam anlamıyla Gabi’nin gözlerimizin önünde büyüdüğünü, toplumsal cinsiyet, normlar ve olduğu kişi olabilme hakkı konusundaki önyargılara meydan okuyuşunu izliyoruz.

EN

Gabi just wants to be Gabi. A simple wish one could think, but it’s not. Gabi feels different. As an outspoken 8 year old this never created problems. But as the family moves to a small town and puberty closes in, things start to change. Over the course of 5 years we literally see Gabi growing up before our eyes, challenging the preconceptions of gender, norms and the right to be who you are.

Director’s bio
TR

Engeli Broberg, yalnızlık, dışlanma ve kimlik gibi temalarla ilgilenir. Happy End filminde bu meseleleri İskandinav yaşlı bakım evlerindeki karakterleri takip ederek araştırıyor. Benzer temaları Son Dans’ta yalnızca eski meslekleriyle özdeşleşen emekli dansçıların bakış açısıyla ve Gabi’de önyargılara hapsedilmeyi reddeden bir çocuğun bakış açısıyla ele alıyor.

TR

Engeli Broberg is driven by themes and topics such as loneliness, exclusion and identity. In her film Happy End she explores these matters by following characters at Nordic elderly homes. In The Last Dance she explores similar themes through the perspective of retired dancers who solely identified with their former profession, and in Gabi, through the perspective of a child that refuses to be put in a box.

Original title

Gabi, mellan åren 8 till 13

Director

Engeli Broberg

Countries

Sweden, Norway