Accessibility Links

Manzarasız Oda | ROOM WITHOUT A VIEW

Roser Corella 2020 1h 13m

Ödüller | Awards

• Kalküta Kült Filmler Festivali 2022 - CICFF Ödülü | Calcutta Cult FF, 2022 - CICFF Award
• DMZ Belgesel FF, 2021 - Jüri Özel Ödülü | DMZ Documentary FF, 2021 - Special Mention Jury Prize
• Docsbarcelona FF, 2021 - Uluslararası Af Örgütü Katalunya Ödülü | Docsbarcelona FF, 2021 - International Amnesty Catalunya Award

Sinopsis | Synopsis
TR

Film, Lübnan gibi Orta Doğu ülkelerinde yaşayan yabancı temizlikçilerin vahim gerçekliğini anlatıyor. Farklı bakış açılarını bir araya getiren film, işverenlerin, temizlik işçisi çalıştıran şirketlerin ve temizlikçilerin özel hayatlarına dair ayrıntılı bilgiler sunuyor. Yolsuzluk ve suistimale elverişli bir yapı yaratan yasal çerçeveden, ırkçılık üzerine kurulu şehrin mimari kalıplarına; Lübnanlı kadınlara karşı ayrımcılık yapan ataerkil sistemi yeniden üretmeye hizmet eden evin özel alanına kadar farklı konuları ele alıyor. Film modern kölelik biçimlerini açığa çıkarırken, aynı zamanda kapitalist toplumlarda kadınların ve ev işinin rolünü de yansıtıyor.

EN

The film chronicles the dire reality of foreign domestic workers in Middle Eastern countries such as Lebanon. By combining a multitude of perspectives, it offers intimate insights into the private lives of employers, agents and maids. From the legal framework that creates a structure of power and control that is conducive to corruption and abuse, analyzing the architectural patterns of the city founded on racism, to the private sphere of the house that serves to reproduce a patriarchal system that discriminates against Lebanese women and which in turn undermines the rights of foreign domestic workers in the household. Exposing modern forms of slavery, it also reflects on the role of women and domestic work at large in capitalist societies.

Roser Corella Biyografi | Roser Corella Biography
TR

1978’de Barselona’da doğdu. Kariyerine Katalan Televizyonu’nda video gazeteci olarak başladı, ancak küresel meselelerin ardındaki insan hikayelerine olan ilgisi onu belgesel alanında kişisel bir vizyon geliştirmeye yöneltti. Çalışmaları dünya çapında gösterildi ve sayısız ödül kazandı. Halen bağımsız bir belgesel film yapımcısı olarak Berlin’de yaşıyor.

EN

Born in Barcelona in 1978. She began her career as a video journalist for Catalan TV, but her interest in human stories behind global issues moved her to start developing a personal vision within the documentary field. Her work has been shown worldwide, winning numerous awards. She is currently living in Berlin as an independent documentary filmmaker.

Yönetmen | Director

Roser Corella

Languages

Arabic, Amharic, Bengali, French, English

Subtitles

English, Türkçe

Closed Captions [CC]

Türkçe - CC

Countries

Germany, Austria

Bonus Content

Q&A with Roser Corella, director of Room Without a View

3m

Download the app to view your purchased content!