Diemžēl pieejamās vietas jau rezervētas.


Satura kopsavilkums:

Pastāv savdabīga teorija, ka cilvēkam vajadzētu piedzimt ar nelielu alkohola koncentrāciju asinīs un ka neliels skurbums ļauj vērīgāk uztvert pasauli, mazina problēmas un stimulē radošu pašizpausmi. Šīs teorijas iedrošināti, Martins un viņa trīs draugi — dzīves nogurdināti vidusskolas skolotāji — nolemj veikt eksperimentu, proti, visas darba dienas garumā gādāt par nemainīgu alkohola koncentrācijas līmeni asinīs. Ja reiz Čērčils krietnā skurbumā spēja gūt uzvaru Otrajā pasaules karā, vai gan daži mēriņi nenāktu par labu pašiem draugiem un viņu skolēniem? Pirmie rezultāti ir visnotaļ iepriecinoši, un skolotāju sākotnēji nelielais eksperiments kļūst par īsteni akadēmisku pētījumu. Gan mācību stundas, gan rezultāti arvien uzlabojas, un draugiem atgriežas dzīvesprieks. Mēriņš pēc mēriņa — dažiem eksperimenta dalībniekiem sāk klāties arvien labāk, bet daži zaudē kontroli. Pakāpeniski kļūst skaidrs, ka, neraugoties uz alkohola varbūtēji nozīmīgo devumu pasaules vēsturē, pārgalvīgas izdarības nepaliek bez sekām.

→ Filmu apskats


enter image description hereenter image description here


VALSTIS

Dānija, Nīderlande, Zviedrija

REŽISORS

Thomas Vinterberg

SCENĀRIJA AUTORI

Thomas Vinterberg, Tobias Lindholm

OPERATORS

Sturla Brandth Grøvlen

PRODUCENTI

Sisse Graum Jørgensen, Kasper Dissing

KOPRAŽOJUMS

Film i Väst, Topkapi Films, Zentropa International Sweden, Zentropa International Netherlands

STUDIJA

Zentropa Entertainments