Accessibility Links

Vi overholder kravene om databeskyttelse. Din brug af platformen er underlagt vores politik for beskyttelse af privatlivets fred:

Platformens personoplysninger behandles omhyggeligt i overensstemmelse med de gældende bestemmelser. Ved at bruge tjenesten og registrere en konto accepterer brugerne behandlingen af deres personoplysninger inden for rammerne af denne klausul. MOVING SCOPE lægger stor vægt på beskyttelse og sikkerhed af brugerdata og sikrer, at ingen personoplysninger sælges til tredjeparter.

En bruger skal for at få adgang til sin konto indtaste et brugernavn og en adgangskode. Brugernavnet er brugerens e-mailadresse. De data, der er nødvendige for at oprette en konto, er: Navn, e-mail. Der kan blive bedt om yderligere oplysninger, som dog ikke er obligatoriske: land, køn, aldersgruppe. Der kan blive bedt om disse supplerende oplysninger inden for rammerne af specifikke partnerskaber, som MOVING SCOPE indsamler afspilningsoplysninger for på vegne af sine partnere. De afspilningsoplysninger, der overføres til partnerne, omfatter IKKE brugernes navn og e-mail, sådanne oplysninger forbliver anonyme.

Brugerne kan blive kontaktet i forbindelse med følgende:

kontakt til brugere inden for rammerne af tjenesten

rådgivning af brugerne om kundeanbefalinger og meddelelse af oplysninger vedrørende MOVING SCOPE pr. e-mail (det er underforstået, at der er indført et tilvalgssystem (“Opt in”), og at brugeren fra og med den 25. maj 2018 specifikt har godkendt, at vedkommendes e-mailadresse føjes til Festival Scopes mailingliste). Brugeren kan til enhver tid “framelde sig” nyhedsbrevet (nederst i nyhedsbrevet) som beskrevet nedenfor.

for (Foreign) Students International Award: Hver bruger/elev vil tidligere sammen med arrangøren af denne pris (Unifrance Films) have godkendt de særlige betingelser for deltagelse i projektet Students International Award: at afspille et foruddefineret antal film, bedømme filmene og skrive om filmene. Sådanne oplysninger er ikke anonyme. Det er underforstået, at Students International Award-brugere/elever som Festival Scope-medlemmer accepterer at modtage meddelelser og oplysninger om tjenesten.

ajourføring af tekniske specifikationer eller udpegelse af en underleverandør til dette

lagring af tjenesten og personoplysningerne med henblik på tjenestens drift

adgang for B2B-partnere (rettighedshaverne – kun for de film, de repræsenterer/festivaler og organisationer) til følgende detaljerede afspilningsdata: filmens titel, afspilningsdato, afspilningstid, land og andre detaljer) Alle disse afspilningsdata forbliver anonyme.

indgåelse af servicepartnerskaber med tredjepartsvirksomheder

overholdelse af lovkrav og forskrifter.

I forbindelse med ovennævnte formål skal MOVING SCOPE, i det omfang der er nødvendigt for at kunne levere sin tjeneste, kunne overføre personoplysningerne internationalt, lagre tjenesterne og de dermed forbundne personoplysninger, give MOVING SCOPE eller dets underleverandører mulighed for at ajourføre platformens tekniske specifikationer, indgå partnerskaber med tredjepartstjenester inden for rammerne af de gældende bestemmelser.

MOVING SCOPE træffer tilstrækkelige foranstaltninger efter branchens standarder til at beskytte brugernes personoplysninger. Ingen form for overførsel over internettet eller elektronisk lagring er imidlertid 100 % sikker og dens absolutte sikkerhed kan derfor ikke garanteres. MOVING SCOPE har naturligvis ikke har adgang til brugernes adgangskoder. MOVING SCOPE underretter tilsynsorganet CNIL i henhold til artikel 33 og 34 i RGPD, hvis der er konstateret et brud på sikkerheden i forbindelse med behandlingen af personoplysninger.

I henhold til loven “informatique et liberté” af 6. januar 1978 med senere ændringer, og EU-forordning nr. 2016679 af 27. april 2016 har brugerne ret til at få adgang til og til at ændre deres personoplysninger, og de kan få adgang til og modtage deres egne oplysninger i et aktuelt anvendt format ved henvendelse til MOVING SCOPE. Brugerne har permanent ret til at få adgang til og til at ændre deres personoplysninger og til at anmode webmasteren på: contact (at) festivalscope.com om at ændre dem. Brugerne kan få direkte adgang til deres personoplysninger på webstedet ved at tilgå siden “Min konto”. Brugerne kan også af legitime grunde modsætte sig behandlingen af deres personoplysninger. De kan få mere at vide om deres rettigheder på CNIL’s webplatform. En sådan modsættelse kan føre til, at tjenesten ikke kan anvendes. Brugerne kan skrive for at modsætte sig behandlingen af deres personoplysninger på følgende adresse: MOVING SCOPE 59 rue de la Fontaine au Roi, 75011 Paris, France.

Brugerne er indforståede med, at MOVING SCOPE’s ansvar for eventuelle skader som følge af anvendelse af deres personoplysninger er begrænset i medfør af ansvarsbestemmelsen i nærværende vilkår & betingelser.

MOVING SCOPE videregiver brugerdata i forbindelse med følgende: overførsel til søsterselskaber eller moderselskaber, der er underlagt de nuværende vilkår & betingelser, eller håndhæver bestemmelser, der mindst har samme beskyttelsesniveau; overførsel til B2B-partnere, der har indgået en kontrakt med MOVING SCOPE (som defineret ovenfor), og som har forpligtet sig til databeskyttelsesbestemmelser på samme måde som MOVING SCOPE; overførsel til underleverandører, som på vegne af MOVING SCOPE er ansvarlige for at levere tjenesteydelser såsom ordrer på udstyr, betalinger (kreditkort), behandling af forsinkede betalinger, kundeservice eller databehandling; overførsel i tilfælde af omstrukturering af selskaber såsom fusion og erhvervelser og overdragelse af en væsentlig del af eller alle andele i MOVING SCOPE; overførsel inden for rammerne af retlige forpligtelser.

Hvor det anbefales i lovgivningen, udfærdiger MOVING SCOPE, hvis der videregives personoplysninger til underleverandører inden for rammerne af denne artikel, en præcis kontrakt i overensstemmelse med Kommissionens afgørelse (2010/87/EU) i henhold til standardbestemmelser for overførsel af personoplysninger til underleverandører, der befinder sig i tredjelande.

Platformen kan give brugerne mulighed for at dele noget af platformens indhold på tredjepartstjenester, navnlig sociale netværk. Deling af oplysninger, der er offentliggjort af platformen, med tredjepartstjenester kræver normalt, at brugerne accepterer disse tredjepartstjenesters anvendelsesvilkår, og muligvis at visse oplysninger, der sendes til MOVING SCOPE, deles med tredjepartstjenester. Denne forbindelse til tredjepartstjenester er ikke omfattet af MOVING SCOPE’s ansvar, og brugernes logger ind på eget ansvar og i henhold til tredjepartstjenesternes anvendelsesbetingelser og vilkår. Brugerne forstår navnlig, at tredjepartstjenester vil kunne indsamle oplysninger om dem og om deres brug af platformen, hvis de deler indhold på deres tjenester og navnlig links til platformen.

Medlemmerne erklærer sig indforstået med at modtage meddelelser og kommercielle tilbud om tjenesteydelser leveret af Festival Scope Pro via alle kanaler, navnlig via e-mail. Medlemmerne kan også modtage et nyhedsbrev på den e-mailadresse, de har registreret på deres konto. Det er underforstået, at medlemmerne, såfremt de ønsker det, vil kunne fravælge enhver form for elektronisk kommunikation som f.eks. nyhedsbreve ved at klikke på “afmeld” i slutningen af enhver elektronisk meddelelse.

Opsigelse/Lukning af konto. Brugeren har ret til at anmode MOVING SCOPE om at få slettet sin konto sammen med alle relevante oplysninger, der er knyttet til den. Brugeren er indforstået med, at MOVING SCOPE kan slette alle oplysninger og data, der er gemt på kontoen, i løbet af 5 (fem) dage efter anmodningen. MOVING SCOPE vil også slette den pågældende brugers e-mailadresse fra sin nyhedsbrevsdatabase. En bruger kan ikke lukke sin konto uden at opsige sit medlemskab. Der er enighed om, at betalinger for den igangværende periode står ved magt og under ingen omstændigheder kan refunderes, og at brugeren fortsat skal betale sit medlemskab frem til den igangværende periodes udløb.

Download the app to view your purchased content!